wNieznane.pl

Kijów

Kijów. Samochody z kawą i lodami na jednej z ulic w centrum miasta. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Samochody z kawą i lodami na jednej z ulic w centrum miasta.

© wnieznane.pl


Kijów. Ozdobne kioski na ulicy Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Ozdobne kioski na ulicy Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów. Złota Brama. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Złota Brama.

© wnieznane.pl


Kijów. Złota Brama. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Złota Brama.

© wnieznane.pl


Kijów. Złota Brama. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Złota Brama.

© wnieznane.pl


Kijów. Stragan z owocami w centrum miasta. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Stragan z owocami w centrum miasta.

© wnieznane.pl


Kijów. Jedna z odnowionych kamienic w okolicach Złotej Bramy. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Jedna z odnowionych kamienic w okolicach Złotej Bramy.

© wnieznane.pl


Kijów. W okolicach Złotej Bramy. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. W okolicach Złotej Bramy.

© wnieznane.pl


Kijów. W okolicach Złotej Bramy. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. W okolicach Złotej Bramy.

© wnieznane.pl


Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Zniszczony cokół pomnika. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Zniszczony cokół pomnika.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Wciąż miejscami brakuje kostek chodnikowych. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Wciąż miejscami brakuje kostek chodnikowych.

© wnieznane.pl


Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Kobieta fotografuje tablicę ze zdjęciami poległych. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Kobieta fotografuje tablicę ze zdjęciami poległych.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Widok na Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Widok na Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Posąg na szczycie Bramy Lackiej. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Posąg na szczycie Bramy Lackiej.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Brama Lacka. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 5 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Brama Lacka.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Takie wycieraczki można kupić na straganach w przejściach podziemnych. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Takie wycieraczki można kupić na straganach w przejściach podziemnych.

© wnieznane.pl


Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 3 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 5 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 4 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Duże zdjęcia upamiętniają wydarzenia z przełomu lat 2013-2014. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Duże zdjęcia upamiętniają wydarzenia z przełomu lat 2013-2014.

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 3 / 2
oceń i Ty!

Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Zdjęcia poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Tu przelały krew setki Ukraińców. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Tu przelały krew setki Ukraińców.

© wnieznane.pl


Kijów. Tablice i kwiaty ku upamiętniające poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Tablice i kwiaty ku upamiętniające poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów. Tablice i kwiaty ku upamiętniające poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Tablice i kwiaty ku upamiętniające poległych na Placu Niepodległości (Majdanie Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti).

© wnieznane.pl


Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Napis ze zniczy. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 1 / 1
oceń i Ty!

Kijów, Plac Niepodległości (Majdan Nezałeżnosti). Napis ze zniczy.

© wnieznane.pl


Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów. Człowiek z małpą na ramieniu na ulicy Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Człowiek z małpą na ramieniu na ulicy Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Reprezentacyjna ulica Chreszczatyk.

© wnieznane.pl


Kijów. Przed wejściem na stadion im. Walerija Łobanowskiego, gdzie do niedawna swoje mecze rozgrywało Dinamo Kijów. Na ulicznej wysepce pozostałości barykady i kwiaty dla poległych.. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Przed wejściem na stadion im. Walerija Łobanowskiego, gdzie do niedawna swoje mecze rozgrywało Dinamo Kijów. Na ulicznej wysepce pozostałości barykady i kwiaty dla poległych..

© wnieznane.pl


Kijów. Pomnik przy jednej z ulic. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Pomnik przy jednej z ulic.

© wnieznane.pl


Kijów. Budynek Ministerstwa Finansów. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Budynek Ministerstwa Finansów.

© wnieznane.pl


Kijów. Jeden z budynków w centrum. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Jeden z budynków w centrum.

© wnieznane.pl


Kijów. Po ulicach jeżdża samochody pułku AZOW. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Po ulicach jeżdża samochody pułku AZOW.

© wnieznane.pl


Kijów. Grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Wiecznej Chwały. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 0 / 0
oceń i Ty!

Kijów. Grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Wiecznej Chwały.

© wnieznane.pl


Kijów. Wieczny Ogień przy Grobie Nieznanego Żołnierza. - foto: wnieznane.pl

ocena zdjęcia: 5 / 1
oceń i Ty!

Kijów. Wieczny Ogień przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

© wnieznane.plpowrót do pełnej galerii

Pogoda

Kijów
Dziś, 13 czerwca 2022
ikona pogody+27°  / +17°
Słonecznie
wiatr: N 12 km/h
ciśnienie: 1014 hPa
wilgotność: 56%
zachmurzenie: 5%
opady: 0.0 mm/h

Wtorek, 14 czerwca 2022
ikona pogody+23° C    /  +15° C
Lekki deszcz, miejscami możliwe rozpogodzenia
wiatr: NW 16 km/h
opady: 0.8 mm/h

Środa, 15 czerwca 2022
ikona pogody+20° C    /  +13° C
Słonecznie
wiatr: WNW 16 km/h
opady: 0.0 mm/h